Kaynakların sonsuz olmadığı bir gezegende yaşanıyor. İnsan bunun farkına varınca kaynak israfını azaltacak önlemleri almayı günlük yaşamının bir parçası hâline getiriyor ve geri dönüşüm adeta bir yaşam tarzına dönüşüyor. Önümüzdeki yıllarda ortaya çıkması muhtemel görünen enerji krizlerini engellemek için geç kalınsa da atıkları geri dönüştürerek krizlerle baş etmek mümkün olabilir.
 
Önce geri dönüşümün ne olduğundan bahsedelim sonra da hemen bugün geri dönüşüm kutularını kullanmaya başlaman için sana 8 tane neden sayacağım. Gel benimle!

Geri Dönüşüm Nedir?


Yeniden değerlendirilebilecek atıkların bazı fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal işlemlerden geçirilip ikincil hammaddeye çevrilerek yeniden üretim sürecine dâhil edilmesine yani kullanıma geri kazandırılmasına geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm sayesinde kullanılmayan malzemeler tekrar kullanılabilir olur. Katı atıklar, niteliklerine ve materyallerine göre (kağıt, plastik, cam, vb.) ayrıştırılır. Ayrıştırılan atıkların bileşenleri, farklı yöntemlerle başka ürünlere çevrilebileceği gibi enerjiye de dönüştürülebilir. Geri dönüşüm, İngilizcede reduce, reuse, recycle (azalt, yeniden kullan, geri dönüştür) olarak bilinen artık bertaraf hiyerarşisinin bir parçasıdır. 
 
Peki geri dönüşüm neden önemlidir? Neden geri dönüşüm kutularını kullanmalı ve çevreni de aynı yönde teşvik etmelisin?

 

1. Çevreye Verdiğimiz Zararı Azaltmak İçin


Öylesine çöpe attığın, geri dönüştürülebileceği hâlde ayrıştırılmayan çöpler ya çürüyene dek (ki bu uzun yıllar alıyor) boşu boşuna yer  kaplayacak ya yakılacak ya da çevreyi başka bir biçimde kirletecek. Halbuki geri dönüştürülen atıkların sayısı arttıkça su ve hava daha az kirlenecek ve herkes bu kaynaklardan daha güvenle yararlanacak.

2. Üretim ve Satış Fiyatlarını Düşürmek İçin


Geri dönüşüm hayat kurtarır. Çünkü geri dönüşüm küresel ısınmanın panzehridir. Tüketim miktarını azaltır. Ayrıca büyük endüstrilerin harcadığı enerji miktarını düşürür. Çünkü bir ürünü geri dönüşümle yeniden üretime dâhil etmek, sıfırdan üretmekten daha az masraflıdır. Bu son tüketici için de avantajlı bir durumdur, çünkü düşük imalat masrafı ürünün satış fiyatını da düşürür.
 

3. Herkesin Faydasına Olduğu İçin


Geri dönüşüm, herkese kazandırır. İnsanları, çevre sorunlarının yalnızca ülkesel ya da bölgesel olmadığı, tüm gezegenin geleceği için önem taşıdığı vizyonuna kavuşturur. Böylece global bir bilinç oluşturup herkesin iyiliği için ortak aksiyonlar alınabilir. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için!

 

4. Kar Topu Etkisi Yaratmak İçin


Bugün, ev atıklarının 3'te 2'si ile 4'te 3'ü arasında bir bölümü geri dönüştürülebilir duruma. Geri dönüşüme katılan insan sayısı arttıkça bu işe ayrılacak kaynakların sayısını artırabilir, üreticiler de daha çok yenilenebilir malzeme kullanmaya teşvik edilebilir.

5. Hiçbir Masrafı Olmadığı İçin


Geri dönüşüm tamamen bedava! Yalnızca biraz vaktini alacak, o kadar. Daha sağlıklı bir hayat için buna değer. Yalnızca kağıdı geri dönüştürerek bile yüzlerce ağacı koruyabileceğini hatırla.
 

6. Doğayı ve Vahşi Hayatı Korumak İçin


Çöp; havayı, denizi ve toprağı kirlettiği için tüm hayvanlar ve dolayısıyla ekosistem için tehlike arz ediyor. Geri dönüşüme destek verip doğaya iyi davranarak nesli tükenen hayvan türlerini kurtarabilir, pek çok hayvanın habitatını korumaya alabilir, sera gazı salınımı ile karbon ayak izini azaltabilirsin.
 

7. Kaynaklarımız Sınırlı Olduğu İçin


Bugün tüketilen birçok ürünün paketinde kullanılan materyallerin çoğu sınırlı kaynaklardan elde ediliyor. Örneğin plastik için gerekli olan petrol bir gün muhakkak bitecek. Aldığın ürünlerde kullanılan malzemelere daha çok dikkat edebilir, belki tüketim alışkanlıklarında bazı minik değişiklikler yapabilir, yenilenebilir yakıt ve materyaller kullanarak hem ürettiğin atıkların miktarını azaltabilir hem kaynakların korunmasına yardım edebilirsin.

8. Küresel Ekonominin Yararına Olduğu İçin


Geri dönüşüm, ekonomi üzerinde de olumlu etkiye sahip. Çünkü maliyetlerin ve ürün fiyatlarının düşmesi, talebi büyütecek; büyüyen talep arzı ve harcamayı artıracaktır.