BNR Teknoloji A.Ş. (Hopi)
Çerez ve Benzer Takip Teknolojileri Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni


Değerli Site Kullanıcımız/Ziyaretçimiz,

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla BNR Teknoloji Anonim Şirketi (“Hopi”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu aydınlatma metninin amacı, www.hopi.com.tr alan adlı internet sitemizde (“Site”) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi veya local storage aracılığıyla bilgilerinizin tarayıcınıza lokal olarak kaydedilmesi suretiyle otomatik yollarla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi tür çerezleri ve local storage teknolojisini, hangi amaçlarla kullandığımız ve bunları nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerez yönetim platformu üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilir ve açık rızanıza tabi olarak kullandığımız çerezlere ilişkin tercihlerinizi çerez yönetim platformu üzerindeki “açık” veya “kapalı” seçeneklerini kullanarak belirleyebilirsiniz. Yine, bu platform üzerinden tercihlerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Sitemizde kullandığımız local storage teknolojisi ise oturumunuzun sürekliliğinin sağlanması amacıyla zorunlu olarak kullanılmakta olup oturumunuz sona erdiğinde kendiliğinden silinmektedir. Dilediğiniz zaman, tarayıcınıza bu yöntemle veri depolanmasını tarayıcı ayarlarınızdan kapatabilirsiniz.

 • 1. Sitemizde Kullanılan Çerez Çeşitleri
  • 1.1. Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri

   Sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup tarayıcınızı kapattığınızda bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerezler ise tarayıcınızı kapattığınızda silinmemekte ve saklanması için öngörülen süre dolduktan sonra kendiliğinden silinmektedir.

  • 1.2. Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler

   Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf çerezi olması, çerezin kim tarafından yerleştirildiğine göre değişiklik gösterir. Birinci taraf çerezler, doğrudan Sitemiz, yani tarayıcınızın adres çubuğunda gördüğünüz www.hopi.com.tr URL adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler ise, adres çubuğunda gördüğünüz www.hopi.com.tr alanı dışındaki bir URL adresi tarafından yerleştirilmektedir.

  • 1.3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri

   Sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

   • 1.3.1. İşlevsel Çerezler

    Bu tür çerezler, Sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz haricindeki diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.

   • 1.3.2. Performans- Analitik Çerezler

    Bu çerezler tekil ziyaretçilerimizin sayısını belirlemekte, Sitemizin kullanıcı trafiğini ölçmekte, arama motorunda kullandığımız anahtar kelimelerin etkinliğini tespit etmekte, Sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gezinme durumunu izlemekte, Sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekte kullanılmaktadır. Ayrıca bu çerezler, Sitemizdeki sayfaların popülerlik düzeyini de anlamamıza yardımcı olmaktadır.

   • 1.3.3. Reklam ve Pazarlama Çerezleri

    Bu çerezler reklam ortaklarımızın Sitemiz aracılığıyla yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size, sizinle ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

 • 2. Sitemizde Kullanılan Çerez Benzeri Takip Teknolojileri

  İnternet Sitemizde, verilerinizin tarayıcınıza kaydedilebilmesi amacıyla local storage teknolojisi kullanılmaktadır. Bu teknoloji ile işlenen verileriniz yalnızca tarayıcınızda depolanmakta olup oturum süreniz sona erdiğinde kendiliğinden silinmektedir.

 • 3. Kişisel Verilerinizin, Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlendiği ile Kullanılan Takip Teknolojilerine İlişkin Bilgiler
  • 3.1. Çerezler
   • 3.1.1. İşlevsel Çerezler
   • Kullanılan Çerez AdıKaynağı (Birinci Taraf/Üçüncü Taraf)Geçerlilik Süresi (Geçici/Kalıcı Çerez)Kullanılma AmacıSaklama SüresiYurt İçi AktarımYurt Dışına Aktarım
    AECgoogle.com (üçüncü taraf)6 ay (kalıcı)Kötü amaçlı sitelerin kullanıcının bilgisi olmadan kullanıcı adına hareket etmesini önlemek amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=en 6 ayHayırİrlanda
   • Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi kapsamında işlenmekte ve kişisel verileriniz, yurt dışına aktarım sütunu doldurulmuş olan çerezler tarafından belirtilen ülkeye yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanılarak aktarılmaktadır:

   • Kullanılan Çerez AdıKaynağı (Birinci Taraf/Üçüncü Taraf)Geçerlilik Süresi (Geçici/Kalıcı Çerez)Kullanılma AmacıSaklama SüresiYurt İçi AktarımYurt Dışına Aktarım
    APISIDgoogle.com (üçüncü taraf)2 Yıl (kalıcı)Youtube videolarının çalıştırılabilmesi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=ene 2 Yıl Hayırİrlanda
    SSIDgoogle.com (üçüncü taraf)2 Yıl (kalıcı)Youtube videolarının çalıştırılabilmesi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=ene 2 Yıl Hayırİrlanda
    SAPISIDgoogle.com (üçüncü taraf)2 Yıl (kalıcı)İnternet sitesinde gömülü YouTube videolarını oynatmak amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=ene 2 Yıl Hayırİrlanda
    SIDgoogle.com (üçüncü taraf)2 Yıl (kalıcı)İnternet sitesinde gömülü YouTube videolarını oynatmak amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=ene 2 Yıl Hayırİrlanda
   • 3.1.2. Performans- Analitik Çerezler
   • Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza vermeniz halinde işlenmekte ve kişisel verileriniz, yurt dışına aktarım sütunu doldurulmuş olan çerezler tarafından belirtilen ülkeye yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanılarak aktarılmaktadır:

   • Kullanılan Çerez AdıKaynağı (Birinci Taraf/Üçüncü Taraf)Geçerlilik Süresi (Geçici/Kalıcı Çerez)Kullanılma AmacıSaklama SüresiYurt İçi AktarımYurt Dışına Aktarım
    _gagoogle.com (üçüncü taraf)2 Yıl (kalıcı)Ziyaretçilerin sitedeki istatiksel verilerinin analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=en 2 YılHayırİrlanda
    _gidgoogle.com (üçüncü taraf)24 saat (kalıcı)Ziyaretçilerin sitedeki istatiksel verilerinin analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=ene 24 saat Hayırİrlanda
    OTZgoogle.com (üçüncü taraf)1 ay (kalıcı)İnternet sitesi trafik bilgilerini izlemek için Google analytics tarafından kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=ene 1 ayHayırİrlanda
    _cc_idadsymptotic.com (üçüncü taraf)8 ay (kalıcı)Verileri toplamak, kullanıcıların davranışlarını izlemek ve kullanıcıları demografik verilere göre gruplandırarak anonim bir biçimde istatistiksel bilgiler toplanmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.8 ayHayırHayır
   • 3.1.3. Reklam ve Pazarlama Çerezleri
   • Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza vermeniz halinde işlenmekte ve kişisel verileriniz, yurt dışına aktarım sütunu doldurulmuş olan çerezler tarafından belirtilen ülkeye yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanılarak aktarılmaktadır:

   • Kullanılan Çerez AdıKaynağı (Birinci Taraf/Üçüncü Taraf)Geçerlilik Süresi (Geçici/Kalıcı Çerez)Kullanılma AmacıSaklama SüresiYurt İçi AktarımYurt Dışına Aktarım
    CAdform.com (üçüncü taraf)Çerezlere izin verilmesine ilişkin çerezler; 60 Gün

    Çerezlerin devre dışı bırakılmasına ilişkin çerezler; 3650 Gün
    Kullanıcının iznine göre ilgili reklam gösterilip gösterilmemesi veya kullanıcının tekrar hedeflenmesi amacıyla kullanılmaktadır.10 yılHayırHayır
    UIDAdform.com (üçüncü taraf)60 gün (kalıcı)Reklam ve pazarlama faaliyetleri kapsamında, veri toplayan firma tarafından kullanıcılara atanan benzersiz reklam kimliğidir. Kullanıcılara reklam gösterilmesi veya iletişim yapılması amacıyla kullanılmaktadır.60 günHayırHayır
    DSIDDoubleclik Google (üçüncü taraf)6 gün (kalıcı)Kullanıcıya uygulamada veya internet sitesinde farklı firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.6 günHayırİrlanda
    IDEDoubleclik Google (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)Kullanıcıya uygulamada veya internet sitesinde farklı firmaların reklamını gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.2 yılHayırİrlanda
    Facebook PixelFacebook (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)Kullanıcıların davranış bilgilerine göre segmente edilerek tekrar hedeflenmesi (yeniden pazarlama) amacıyla kullanılmaktadır. 2 yılHayırİrlanda
    Google Ads Retargeting TagGoogle (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)Kullanıcıların internet sitesindeki hareketlerine göre tekrar hedeflenmesi (yeniden pazarlama) amacıyla kullanılmaktadır.2 yılHayırİrlanda
    Google AnalyticsGoogle (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)Kullanıcı davranışlarını analiz ve raporlama amacıyla kullanılmaktadır.2 yılHayırİrlanda
    T_gidTaboola (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)Taboola ile anlaşmalı platformlarda bu kullanıcıların tekrar hedeflemesi (yeniden pazarlama) amacıyla kullanılmaktadır. 2 yılHayırABD
    __Secure-1PSIDCCgoogle.com (üçüncü taraf)1 yıl (kalıcı)İnternet sitesinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi toplanması ve analiz edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=en 1 yılHayırİrlanda
    SIDCCgoogle.com (üçüncü taraf)1 yıl (kalıcı)İnternet sitesinde farklı firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. https://policies.google.com/privacy?hl=en 1 yılHayırİrlanda
    __Secure-3PAPISIDgoogle.com (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)İnternet sitesinde farklı firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=en 2 yıl Hayırİrlanda
    __Secure-1PAPISIDgoogle.com (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)İnternet sitesinde farklı firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=en 2 yıl Hayırİrlanda
    __Secure-3PSIDgoogle.com (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)İnternet sitesinde farklı firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=en 2 yıl Hayırİrlanda
    __Secure-1PSIDgoogle.com (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)İnternet sitesinde farklı firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=en 2 yıl Hayırİrlanda
    HSIDgoogle.com (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)İnternet sitesinde farklı firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=en 2 yıl Hayırİrlanda
    _gcl_augoogle.com (üçüncü taraf)90 gün (kalıcı)İnternet sitesinde reklam gösterimi ve yayınlanan reklam performanslarının takibi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=en 90 günHayırİrlanda
    1P_JARgoogle.com (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)İnternet sitesinde farklı firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.https://policies.google.com/privacy?hl=en 2 yıl Hayırİrlanda
    NIDgoogle.com (üçüncü taraf)6 ay (kalıcı)Google platform reklamlarını özelleştirmeye yardımcı olmak ve reklam gösterimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. https://policies.google.com/privacy?hl=en 6 ayHayırİrlanda
    datrgoogle.com (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)Oturum açmış kullanıcıdan bağımsız olarak tarayıcı bilgilerini işlemek için kullanılmaktadır.https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies 2 yılHayırİrlanda
    frFacebook.com (üçüncü taraf)3 ay (kalıcı)Facebook servislerinin doğru şekilde çalışabilmesi için kullanılmaktadır. https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies 2 yılHayırİrlanda
    previewsSiteCountryCodeTaboola (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)Aynı kullanıcının birden fazla ülkeden ziyaretinin söz konusu olması halinde kullanıcının ön izlemelerinin ülke kodunu kaydetmek amacıyla kullanılmaktadır. 2 yılHayırABD
    _uetsidtaboola.com (üçüncü taraf) 3 gün (kalıcı)Microsoft’un, kullanıcının Taboola sitesine gerçekleştirdiği son ziyaretlerini tespit etmesi amacıyla kullanılmaktadır.3 günHayırABD
    intercom-id-mibinkcitaboola.com (üçüncü taraf) 9 ay (kalıcı)Kullanıcının üçüncü taraf sağlayıcılar ile iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 ayHayırABD
    GA_Last_Device_Category__ctaboola.com(üçüncü taraf) 2 yıl (kalıcı)Kullanıcının cihaz türünü kaydedilmesi (Mobil/Masaüstü) amacıyla kullanılmaktadır.2 yılHayırABD
    ufcStatusSetSessiontaboola.com (üçüncü taraf) Oturum süresi boyunca (geçici)Kullanıcının belirli pazarlama faaliyetlerine maruz kalıp kalmadığını ve kaldıysa bunun ne zaman olduğunu açıklamak amacıyla kullanılmaktadır. Session (oturum süresi boyunca)HayırABD
    initialTrafficSourcetaboola.com (üçüncü taraf)1 yıl (kalıcı)Kullanıcıyı Taboola’nın internet sitesine yönlendiren ilk trafik kaynağını kaydetmek amacıyla kullanılmaktadır. 1 yılHayırABD
    siteStatetaboola.com (üçüncü taraf)1 yıl (kalıcı)Kullanıcının bulunduğu yerin kaydını tutmak amacıyla kullanılmaktadır.1 yılHayırABD
    GA_Last_Click_Medium__ctaboola.com (üçüncü taraf)2 yıl (kalıcı)Kullanıcının son trafik ortamının kaydedilmesi amacıyla kullanılmaktadır.2 yılHayırABD
    CM14Adform.com (üçüncü taraf)1 gün (kalıcı)İş ortağının, çerez eşleştirmesinin yeniden kontrol edilmesi gerekip gerekmediğini, reklam sunucu tarafından belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.1 günHayırHayır
    CMAdform.com (üçüncü taraf)14 gün (kalıcı)İş ortağının, çerez eşleştirmesini yeniden kontrol edilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 14 günHayırHayır
    TPCAdform.com (üçüncü taraf)14 gün (kalıcı)Kullanıcının tarayıcısının üçüncü taraf tanımlama bilgilerini kabul edip etmediğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.14 günHayırHayır
    GCMAdform.com (üçüncü taraf)1 gün (kalıcı)İş ortağının çerez eşleştirme durumunun yeniden kontrol edilerek, çerez eşleştirmelerinin yenilenmesi amacıyla kullanılmaktadır. 1 günHayırHayır
    tokenAdform.com (üçüncü taraf)Oturum süresi boyunca (geçici)Kullanıcı bilgisini takip etme durumunu devre dışı bırakmak amacıyla kullanılmaktadır. Oturum süresi boyuncaHayırHayır
    otsidAdform.com (üçüncü taraf)10 YılKullanıcının belli reklam verenler özelindeki ayarları devre dışı bırakması durumunda, bu bilginin hatırlanması amacıyla kullanılmaktadır.10 YılHayırHayır
    SRAdform.com (üçüncü taraf)1 gün Reklamlara ilişkin toplam ve günlük görüntüleme ile toplam ve günlük tıklamaların ve son gösterim tarihinin tespit edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.1 günHayırHayır
    CTAdform.com (üçüncü taraf)1 SaatReklam veren sayfalarındaki üçüncü taraf pixellerin son tıklama aksiyonunu içerir1 SaatHayırHayır
  • 3.2. Çerez Benzeri Takip Teknolojileri
  • Sitemizde, çerez benzeri takip teknolojileri olarak, yalnızca local storage kullanılmakta olup bu teknoloji oturumunuzun sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi kapsamında işlenmektedir:

  • Kullanılan Takip Teknolojisi AdıKaynağı (Birinci Taraf/Üçüncü Taraf)Geçerlilik Süresi (Geçici/Kalıcı)Toplanan Kişisel VerilerKullanılma AmacıSaklama SüresiYurt İçi AktarımYurt Dışına Aktarım
   User(localstorage)Birinci tarafOturum süresi boyunca (geçici)Kullanıcı oturum bilgisi (Kullanıcı kimliği, ad, soyadı, doğum tarihi, e-mail, e-mail doğrulama bilgisi, cinsiyet, il bilgisi, telefon numarası, kullanıcı sözleşmesi kabul bilgisi)Kullanıcının oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.Oturum süresi boyuncaHayırHayır
   x-bird-session(çerez)Birinci tarafOturum süresi boyunca (geçici)Kullanıcı oturum kimliği bilgisiKullanıcının oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.Oturum süresi boyuncaHayırHayır
 • 4. Tarayıcı Ayarlarından Çerez ve Local Storage Ayarları
 • 5. Haklarınız Nelerdir?
 • Hopi tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak, her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı, Veri Sorumlusu olarak BNR Teknoloji A.Ş’ye aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde, söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

 • Yazılı başvuru:

  Lütfen başvurularınızda aşağıdaki ifadeyi zarfın üzerine/yazının başlığına aynen yazınız.
  “BNR Teknoloji A.Ş. Müşteri İlişkileri Departmanı dikkatine”
  Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:
  “Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak Sitesi No:4 Kat:8 Kolektif House Sarıyer / İstanbul”

 • E-Posta yoluyla başvuru:

  Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız.BNR Teknoloji A.Ş. Müşteri İlişkileri Departmanı dikkatine”
  Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:
  info@hopi.com.tr