GİZLİLİK POLİTİKASI

 

BNR Teknoloji A.Ş.
Gizlilik Politikası


BNR Teknoloji A.Ş. (“Hopi”) olarak, Hopi mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) kapsamında işlenen Mobil Uygulama kullanıcılarına (“Kullanıcı”) ait kişisel verilere ve kişisel verilerin gizliliğine ilişkin sizleri bilgilendirmeye önem vermekteyiz.
Bu Gizlilik Politikası (“Politika”) ile, Mobil Uygulama çerçevesinde Hopi’nin size ait bilgileri nasıl kullandığı ve Hopi’nin bilgilerinizin korunmasına yönelik kuralları hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Hopi olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine (“Aydınlatma Metni”) internet siteleri (www.hopi.com.tr, https://traveler.hopi.com.tr (“Site”) veya Mobil Uygulama) üzerinden her zaman ve şu anda https://hopi.com.tr/information/aydinlatma-metni bağlantısından ulaşabilirsiniz. Bu Politika’nın Kanun kapsamında bir aydınlatma metni olmadığını bilgilerinize sunmak isteriz.

 1. Toplanılan ve İşlenen Kişisel Verileriniz
 
Mobil Uygulama kapsamında Hopi olarak işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 
 • Kimlik: Ad, soyadı,
 • İletişim: Cep telefonu numarası, e-posta adresi,
 • Konum (Lokasyon): Mobil cihazınızda bluetooth özelliğinin açık olması halinde beacon (yer belirleyici) cihazları aracılığıyla veya Mobil Uygulama’da izin vermeniz halinde tercihinize göre (her zaman kullanım/uygulama açıkken kullanım/tek seferlik kullanım) konum (lokasyon) bilgisi,
 • Müşteri İşlem: Araç plaka bilgileri, mağaza kartı numarası, talep ve şikayetler, paracık/hediye/indirim/fayda kullanımları, yüklemeleri, iadeleri
 • Pazarlama: Alışveriş bilgileri, indirim/fayda bilgileri, doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe, eğitim düzeyi, meslek/iş, kültürel, sanatsal, sportif vs. ilgi alanları-hobiler, Mobil Uygulama içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, IP numarası, Mac adresi, ödeme yöntemleri ve tercihleri, Mobil Uygulama kullanım süresi, Mobil Uygulama versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, alışveriş tutarı, ödeme kanalları, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan operatör bilgisi, anket cevapları,
 • İşlem Güvenliği: Mobil Uygulama ve Site kullanım detayları, Mobil Uygulama içinde doldurmuş olduğunuz anket bilgileri, log kayıtları, izin/açık rıza/sözleşme onayı,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Ses kayıtları.
 
 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemleri
 
Kişisel verilerinizi, Mobil Uygulama’da, Site’den veya Hopi programı üyesi işyerlerine (“Üye İşyeri”) ait platformlar üzerinden üyelik sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Üye İşyerleri’ne ait mağazalarda veya çevrimiçi alışveriş platformlarında (siteler, mobil uygulamalar ve diğer platformlar) Hopi’yi kullanarak yaptığınız alışverişlere ilişkin bilgilerin sistem entegrasyonu ile tarafımıza iletilmesi, Site’yi ve Mobil Uygulama’yı kullanımız ile oluşan/edinilen her türlü alışveriş, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, Mobil Uygulama’da lokasyon paylaşımına yapacağınız tercihe göre (her zaman kullanım/uygulama açıkken kullanım/tek seferlik kullanım)izin vermeniz ve mobil cihazınızda bluetooth özelliğinin açık olması halinde bazı Üye İşyerleri’nde bulunan beacon cihazları tarafından lokasyon verinizin toplanması, mobil cihazınızda lokasyon paylaşımına yapacağınız tercihe göre (her zaman kullanım/uygulama açıkken kullanım/tek seferlik kullanım)izin vermeniz halinde Mobil Uygulama tarafından tercihinize göre lokasyon verinizin toplanması, çağrı merkezi, Mobil Uygulama, Site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin otomatik olarak kaydedilmesi gibi otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplamakta ve işlemekteyiz.
 
Ayrıca bazı durumlarda, herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle de toplamaktayız (örneğin bize fiziki olarak bilgi veya belge iletmeniz, ilgili kişi başvurusu yapmanız gibi durumlar).
 
 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
 
Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:
 
 • Üyelik işleminizin yapılabilmesi, üyeliğinizden faydalanabilmeniz, Hopi paracıkları ile ödeme yapabilmeniz, bu paracıkları kullanabilmeniz ve sizi diğer Hopi programı üyelerinden (“Üye”) ayırt edebilmek,
 • Üyeliğinize, Hopi’nin yeni özelliklerine, değişikliklere ilişkin bilgilendirmeler yapabilmek,
 • Mobil Uygulama veya Site’yi kullanarak, Üye İşyeri’nden alışveriş yapmanız halinde veya Üye İşyerleri ile yürütülen özel/genel kampanyalar, iş ortaklıkları kapsamında paracık ve/veya diğer fayda/indirimleri kazanabilmeniz, Üye olarak Mobil Uygulama’da veya Site’de kullanıcı işlemlerini yapabilmeniz, kazandığınız bu paracık ve fayda/indirimleri sorgulayabilmeniz ve bunlardan faydalanmanız, gerekli hallerde Hopi’li işlem sonrası operasyonel süreçlerin yürütülmesi (paracık yükleme/iade işlemleri, itirazların sonuçlandırılması),
 • Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması ve sağlanması, segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. parti ortamlarda Hopi, Üye İşyerleri, reklam verenler ve diğer 3. kişilere ait reklamların sağlanması ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam) yapılması, mobil cihazınızda lokasyon paylaşımına yapacağınız tercihe göre (her zaman kullanım/uygulama açıkken kullanım/tek seferlik kullanım)  izin vermeniz halinde size en yakın ve uygun tekliflerin oluşturulması ve size iletilmesi,
 • Mobil Uygulama’nın ve Site’nin kullanımının izlenebilmesi, teknik sorun ve eksikliklerin tespit edilip giderilmesi ve kullanıcı testleri için adayların belirlenebilmesi,
 • Mobil Uygulama içinde Hopi’den bağımsız olarak diğer 3. kişilerden edinmiş olduğunuz mağaza kartlarınızı kaydetmek veya bazı Hopi İşyerleri'ne ait mağaza kartları, kredi kartları ve üyelik işlemleri için "başvuru" yapmak istemeniz halinde, başvurularınızın ilgili Hopi İşyerleri'ne ve hizmet sağlayıcılarına iletilmesi, bu mağaza kartlarını kaydederek otomatik olarak Hopi’li alışverişlerinizde bu kartları kullanarak avantajlardan faydalanabilmenizi sağlamak,
 • Hopi’nin Üyeler veya 3. kişiler tarafından üyelik sözleşmesi, mevzuat ve ahlaka aykırı şekilde kullanımını engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, bloke ve bloke kaldırma işlemlerini yapabilmek,
 • Mobil Uygulama, Site, sosyal medya veya diğer mecralarda duyurduğumuz kampanya, yarışma, çekiliş gibi etkinliklere katılmanız halinde bu etkinliğe ilişkin ödül ve diğer faydaları almaya hak kazanacak kişilerin belirlenebilmesi ve bu faydaların gerçekleştirilebilmesi,
 • Kişiselleştirilmiş/ticari iletişim izni vermeniz halinde, size yönelik oluşturulan genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin; Mobil Uygulama, Site veya diğer kanallar üzerinden kısa mesaj (SMS), anlık bildirim, e-posta, arama, reklam sağlanması ile ticari elektronik ileti ve diğer ileti gönderimleri ve iletişimlerin yapılabilmesi,
 • İletişim kanallarımız (çağrı merkezi, e-posta, Mobil uygulama, Site, sosyal medya vs.) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde veya Üye İşyerleri aracılığıyla bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek,
 • Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması.
 1. Kişisel Verilerinizi İşlerken Dayandığımız Hukuki Sebepler
 
Kişisel verilerinizi toplarken ve işlerken, Kanun’da yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanmaktayız:
 
 • “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
 • “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
 • “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”.
Ayrıca, gerekli hallerde Kanun kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, açık rızanıza dayanarak kişisel veri işlenen hallerde açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.
 
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Durumlar
 
Kişisel verilerinizi yurtiçinde bulunan aşağıdaki kişilerle ve amaçlarla paylaşabiliriz:
 
Paylaşım Amacı Paylaşılan Taraf
Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak Hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları (çağrı merkezi hizmeti, sosyal medyadan gelen talep ve şikayetlerin toplanması ve yanıtlanması, yazılım geliştirme ve destek hizmeti, reklam, dijital pazarlama ve analiz hizmeti ve ürün desteği sağlayıcıları, ajanslar, yayıncılar, cihazlar ile konum verisi toplama hizmeti, hosting hizmeti, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çevrimiçi anket hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile)
Grup şirketleri bünyesinde ortak yazılımlar ve e-posta sunucusu kullanılması Grup şirketleri
Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi, talep ve şikayetlerinizin çözüme ulaştırılabilmesi ve sonuçlandırılması, kampanya/yarışma/etkinlik gibi süreçlerde ödüle hak kazanan kişilerin tespiti ve doğrulanması Üye İşyerleri
Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları
 
Ayrıca açık rıza vermeniz halinde, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla ve kişilerle paylaşarak yurtdışına aktarabiliriz:
 
Paylaşım Amacı Paylaşılan Taraf
Bilişim teknolojileri, pazarlama/analiz/segmentasyon/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak, yurtiçindeki/yurtdışındaki tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması Hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları (sosyal medya talep/ şikâyet yönetim platformu hizmeti, yazılım geliştirme ve destek hizmeti, reklam, dijital pazarlama ve analiz hizmeti ve ürün desteği sağlayıcıları, cihazlar ile konum verisi toplama hizmeti, hosting, bakım ve geliştirme bakım hizmeti, çevrimiçi anket hizmeti sağlayıcıları)
 
 1. Kişisel Verilerinizin Saklanmasına ve Korunmasına İlişkin Bilgiler
 
Kişisel verileriniz, Kanun kapsamında, ilgili mevzuat ve belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.
 
Hopi tarafından kullanılan sistemlerin, sunucuların, veri tabanlarının ve sair sistemlerin güvenliği sağlanmakta, veri güvenliği tehditlerine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
 
Mobil Uygulama kapsamında üyelik işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla kullandığı bilgilerin (telefon numarası, doğrulama kodu vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden gizli tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen Üye’ye aittir.
 
 1. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olması
 
Hopi’ye ilettiğiniz bilgilerin Kanun kapsamında doğru ve güncel olmasındaki tüm sorumluluk tarafınıza ait olup, bilgilerinizin Hopi’ye doğru ve güncel olarak iletilmesi, bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini yitirmesi halinde ise güncellenmesi gerekmektedir.
 
Hopi’ye üçüncü bir kişinin bilgilerini iletmeniz halinde, bu bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve paylaşılması konusunda tüm sorumluluk tarafınıza aittir.
 
Hopi ile paylaştığınız bilgileri dilediğiniz zaman Mobil Uygulama ve Site üzerinden güncelleyebilirsiniz.
 
 1. Üçüncü Kişilere Yapılan Yönlendirmeler
 
Mobil Uygulama ve Site üzerinde, üçüncü kişilere ait bağlantılara yönlendirmeler yapılabilir. Bu bağlantıları ziyaret etmeniz halinde, üçüncü kişiye ait gizlilik politikaları ve kullanım koşullarına tabi olursunuz. Hopi’nin söz konusu bağlantı, gizlilik politikaları ve kullanım koşulları üzerinde hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
 1. Güncellemeler
 
Hopi dilediği zaman bu Politika ve Mobil Uygulama/Site üzerinde değişiklik ve güncelleme yapabilir, gerekli hallerde görselleri ve sair unsurları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, kullanımını askıya alabilir veya durdurabilir.
 
 1. Sorumluluklar
 
Mobil Uygulama ve Site’nin kullanımı süresince oluşabilecek hata, kesinti, gecikme gibi arızalar sonucunda ortaya çıkan doğrudan ve/veya dolaylı zararlar ile masraflardan Hopi hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 
 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklar
 
Aydınlatma Metni’nde detaylıca açıklandığı üzere, Hopi tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak BNR Teknoloji A.Ş.’ye aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)
Adres: Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak Sitesi No:4 Kat:8 Kolektif House Sarıyer / İstanbul
E-Posta: info@hopi.com.tr